Waterkwaliteit laat te wensen over in West-Brabant

Bron: BN/Destem 12-12-2015
 
BREDA - Het is nog steeds slecht gesteld met de kwaliteit van het oppervlaktewater in West-Brabant. In meer dan de helft (53 procent) van alle watergebieden zit te veel stikstof. Ter vergelijking: het landelijke gemiddelde ligt op ongeveer 26 procent.
 

© Thinkstock
Ook zitten er te veel andere giftige en schadelijke stoffen in het water, zoals stikstof, fosfor, ammonium, zink en kwik. Het biologische leven (planten en dieren in het water) is in alle binnenwateren slecht of onvoldoende. 
Behalve in de Ligne in Steenbergen, daar is de biologische gezondheid van het water ‘matig’. Nergens wordt echter voldaan aan de Europese normen. Ook met de visstand gaat het slechter dan in de meeste andere regio‘s van het land. In de rivieren de Mark en de Aa of Weerijs komen de meeste schadelijke stoffen voor. De vervuiling wordt vooral veroorzaakt door lozing en uitspoeling van meststoffen, bestrijdingsmiddelen en afvalwater van industrie en huishoudens.
 
Al deze gegevens staan in de nieuwe rapportage ‘Oppervlaktewater 2015’ van het Waterkwaliteitsportaal, en ook in de Waterschapsspiegel 2014, een verslag van de Unie van Waterschappen. Volgens Brabantse Delta, de regionale waterbeheerder in West-Brabant, worden de resultaten enigszins vertekend door de nieuwe, verscherpte normen voor schadelijke stoffen. Maar loco-dijkgraaf Kees Coppens erkent dat de situatie verre van goed is. “Wij hebben nog een enorme opgave om onze doelen te bereiken.”
 
Toch is de huidige situatie volgens hem veel beter dan twintig jaar geleden. “We komen van ver, en hebben nog een lange weg te gaan, maar we boeken wel grote vorderingen.”