Lezing 17 febuari 2014


De Stichting tot Behoud van het Halsters Laag en het Buitengebied Wouw maakt zich al langere tijd bezorgd over de ontwikkelingen die zich voordoen binnen de hedendaagse veeteelt (toename aantallen dieren) met daarbij de beeldvorming als het gaat om de oplossingen die geboden worden voor het verwerken van mest.
 
Dit toch behoorlijk ingewikkelde onderwerp behoeft volgens het bestuur van de stichting meer kennis, ook bij natuurliefhebbers, en daarom organiseert zij een avond waarop een lezing wordt gegeven over mestbewerking en mestverwerking (bv. co-vergistingsinstallaties).
 
In de bijlage treft u een uitnodiging aan voor die avond.
 
Wij hopen u en andere geïnteresseerden uit uw omgeving te mogen verwelkomen die avond.
 


Gastspreker Wim Verbruggen samen met
Margot Avenarius, Anneke Franken en Conny van Kouteren.
Evaluatie
 
Inmiddels heeft deze informatieve avond plaats gevonden en kan er gerust gesteld worden dat het een groot succes was, want de interesse was enorm. Ruim 120 mensen waren aanwezig! Fijn dat vanuit de samenleving er zoveel interesse is in dit onderwerp en dank aan allen die zijn gekomen en zeer zeker dank aan gastspreker de heer W. Verbruggen.
De Stichting is van plan meer van dergelijke informatieve avonden te organiseren met verschillende onderwerpen die er dan toe doen.