Zorgen. Intensieve Veehouderij in Moerstraten.


De Stichting tot Behoud van het Halsters Laag en het buitengebied Wouw maakt zich grote zorgen over de leefbaarheid en de volksgezondheid in Moerstraten (gemeente Roosendaal). Aldaar willen “boeren” uit Oost-Brabant oude bestaande boerderijen opkopen die door de gemeente Roosendaal een Intensieve Veehouderij (IV) bestemming hebben gekregen (nieuw bestemmingsplan Buitengebied medio 2012).
De oude bestemmingplannen kenden geen IV-bestemmingen. Ook aan voormalige bouwpercelen is een agrarisch bouwvlak toegekend van 1 ha. De gevolgen hiervan zijn ingrijpend. Ten tijde van het definitief maken van het bestemmingplan is dit ontgaan aan de Roosendaalse gemeenteraadsleden, want ook zij schrokken van het bestaan van deze IV bestemmingen, die nu tot grote commotie leiden bij de bevolking van Moerstraten. Enkele bewoners van deze percelen met een IV bestemming wisten niet eens dat zij een IV bestemming hadden gekregen. De informatievoorziening verliep volgens de gemeente keurig op papier, maar in de tussentijd is de burger zich niet bewust wat wijzigingen echt inhouden.
Deze situatie met IV bestemmingen is niet alleen het geval in het buitengebied van Moerstraten maar in het gehele buitengebied van de gemeente Roosendaal.
Zo verwordt West-Brabant straks gelijk aan het oostelijk deel van Noord-Brabant dat inmiddels vol zit met enorme dierstapels en waar de leefomgeving door die stallen in de buitengebieden kapot zijn gemaakt. Dit alles dankzij rijke varkensboeren uit Oost-Brabant en gespecialiseerde adviesbureaus.