SSiB: Samen Sterk in het Buitengebied.


De Brabantse natuur is mooi, maar ook kwetsbaar. Te vaak lijdt ons buitengebied onder gedumpt afval, stroperij, lawaai van motorcrossers, hennepkwekerijen en andere illegale activiteiten.

SSiB
Om de misstanden in het buitengebied aan te pakken, werkt de provincie samen met onder andere gemeenten, waterschappen en natuurverenigingen. Maar zij vraagt ook de hulp van de recreant.
Samen zorgen we voor een veilig, schoon, mooi en waardevol buitengebied waarin het prettig leven, werken, recreëren en beleven is, nu en in de toekomst.
Er vinden veel overtredingen plaats in het buitengebied. Dumpen van (drugs)afval, stropen van dieren, illegale houseparty‘s en motorcrossers in natuurgebieden zijn daarvan voorbeelden. Slechts een kleine groep bezoekers van het buitengebied is verantwoordelijk voor deze overtredingen, maar flora en fauna lijden daaronder. Veel mensen hebben er last van en willen gewoon genieten van de natuur.
 
Het succes van het project Samen Sterk in het Buitengebied (SSiB) is sterk afhankelijk van de hulp van burgers. Het Handhavingsteam van de provincie komt eigenlijk oren en ogen tekort want het kan niet overal tegelijkertijd aanwezig zijn. Uw hulp als burger, recreant en natuurliefhebber is daarom onmisbaar!
Want alleen samen staan we sterk.
Daarom plaatst de Stichting tot Behoud van het Halsters Laag en het Buitengebied Wouw deze informatie van de SSiB en de provincie graag op haar website.
 
Wanneer u door het buitengebied fietst of wandelt en u ziet, hoort of ruikt iets ongewoons kunt u een melding daarvan maken.
Iets waarvan u denkt: dat hoort daar niet of juist wel maar het ontbreekt, dan neemt u contact met de provincie op en zij geeft deze meldingen weer door aan de SSiB.
Alles wat ongewoon lijkt in het buitengebied, kan worden gemeld.
Telefonisch of per e-mail:
  • Als u denkt dat het dringend is, belt u gratis 0900-996 54 32. Dit nummer van de provincie is 24 uur per dag 7 dagen in de week bereikbaar. U geeft door waar het is en wat u ziet en het Handhavingsteam Buitengebied zorgt voor de rest. Na uw telefoontje komt een handhaver of een toezichthouder polshoogte nemen en zorgt voor de verdere afhandeling.
  • Als u denkt dat het best even kan wachten dan gebruikt u het milieuklachtenformulier. Bellen mag ook altijd.
    Voor meer informatie kunt u terecht op www.brabant.nl/samensterk en bij de volgende folder.

Het hangt van de klacht af en de mate van overlast of de provincie direct actie onderneemt. Sommige klachten moeten meteen worden opgelost en andere kunnen even wachten. Maar uiteindelijk wordt iedere klacht die binnenkomt, hoe dan ook aangepakt. U hoort natuurlijk wat er met uw klacht is gedaan.
 
Een boom kan niet bellen. U wel!
Dank u.