Landschap van Allure.


Op 12 maart 2014 heeft de Provincie Noord-Brabant besloten dat het project West Brabantse Waterlinie in aanmerking komt voor een bijdrage uit de subsidieregeling Landschappen van Allure.

Ter markering van de start van dit project vond op vrijdag 19 september 2014 een kick-off bijeenkomst plaats op het sluiseiland van Benedensas.
De Stichting werd uitgenodigd door de gemeente Bergen op Zoom om mee te kijken en te denken over de invulling hiervan met betrekking tot het Halsters laag dat ook binnen dit project valt.
Meerdere keren heeft de stichting samen met de gemeentes Bergen op Zoom en Steenbergen en andere belangengroepen gesproken over hoe dit gebied nog beter op de kaart gezet kan worden. Het uitgangspunt voor de stichting was dat het Landschap van Allure een positieve bijdrage moet zijn voor de Natte Natuurparel in combinatie met rustige recreatie. Belangrijk is het dat goed gekeken wordt dat flora en fauna niet onnodig verstoord worden en dat de balans die er nu is gerespecteerd wordt.