Brabantse Milieufederatie.


Brabantse Milieufederatie
De Brabantse Milieufederatie is opgericht in 1972 en overkoepelt rond de 100 lokale groepen op het gebied van natuur, milieu en landschap in Brabant. De BMF komt op voor een mooi en duurzaam Brabant. Wij zetten ons, samen met anderen, in voor een schoon milieu, rijke natuur, mooi landschap en gezonde leefomgeving. Wij willen duurzame ontwikkelingen in Brabant stimuleren en ongewenste ontwikkelingen afremmen. Dat doen we door op provinciaal, regionaal en lokaal niveau te adviseren en informeren, door burgers en belangengroepen te ondersteunen en door te werken aan duurzame projecten op het gebied van energie, landbouw, mobiliteit, natuur en landschap, voedsel en water.
 
Zie voor meer informatie: www.brabantsemilieufederatie.nl
 
Op de volgende link kunt u zien welke organisaties zijn aangesloten bij de BMF, zo ook de Stichting.
http://www.brabantsemilieufederatie.nl/interactieve-kaart/