Natuurwandeling: Halsters Laag.


Op zondag 23 augustus 2015 organiseert de KNNV/IVN afd. Roosendaal een wandeling door het Halsters Laag.
Het Halsters Laag is een bijzonder gebied. Het is een laagte tussen twee noordelijke uitlopers van de Brabantse Wal. Het ligt in de overgangszone waar zand- en kleigronden elkaar raken; de Naad van Brabant. Staatsbosbeheer heeft op delen van het terrein de bovengrond weggegraven. Daar heeft zich een bijzondere vegetatie met soorten als teer guichelheil, vlottende bies en tormentil ontwikkeld. In het gebied komen diverse ganzensoorten, steltlopers en andere vogelsoorten voor.
Goed schoeisel of laarzen worden aanbevolen en een verrekijker komt zeker van pas.
 
Voor meer info zie: KNNV Roosendaal.